ORYOX Bilgi Sistemleri, tüm süreçlerini sahip olduğu TSE, ISO 9001:2008, TS ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 20000:2011 kalite standartları paralelinde işletir. Bu standartlara bağlı olarak müşterisinin ihtiyaçları ile en iyi örtüşen en hızlı, en kaliteli ve ihtiyaçlarına en uygun çözüm ve ürün paketlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Bu sayede hizmetlerindeki verimliliği sürekli kılarak müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutmayı amaçlar. Ulaştığı noktayı her zaman bir adam daha ileri götürebilecek bir süreç sistemi ile çalışır.

ORYOX’un Kurumsal Kalite Politikasının temeli şu esaslara dayanmaktadır:

 • Bilgi birikimi ve yetkinliği, sürekli gelişen insan kaynağı ile uluslararası platformda hizmet vermek.
 • Çözüm odaklı müşteri memnuniyeti yaklaşımı ile kesintisiz müşteri hizmeti sunmak.
 • Sektörde lider tedarikçilerle alanının en iyi ürünlerini müşterilere entegre olarak sunmak.
 • Kaynakları verimli kullanarak kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.

Kurumsal Bilgi Teknolojileri pazarında faaliyet gösteren ORYOX olarak temel hedeflerimiz:

 • ORYOX olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

ORYOX Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ORYOX’un bilgi varlıklarını korumak, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,

  Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan,

  Gizlilik :  Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  Bütünlük :  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  Erişebilirlik :  Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, sürekliliğini sağlamak.

 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak, Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilgi güvenliği farkındalığını sağlamak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamaktır.